Zavedamo se, da je svež zrak v zaprtih prostorih nujno potreben za naše dobro počutje, tako pozimi kot tudi v toplejših mesecih. O tem poročajo številne znanstvene in medicinske študije, ki med drugim govore tudi o tem, da je svež zrak pomemben pri preprečevanju okužb, zagotavljanju kisika in preprečevanju zastrupitev z morebitnimi škodljivimi plini, katerih vsebnost se poveča ob nesrečah, kot so gorenje, izhlapevanje različnih plinov in podobno.

Rok Lah

je znotraj svoje desetletne kariere pri podjetju Gorenje bil del vodstvenega tima pri postavljanju in optimizaciji dveh velikoserijskih proizvodenj. Ogromno znanja je pridobil tudi pri kooperaciji z japonskim proizvajalcem bele tehnike Panasonic, s katerim je sodeloval na strokovno-tehničnem področju. V podjetju MIK Celje je vodja oddelka, ki razvija najsodobnejše prezračevalne naprave – MIKrovent®.

 

 

Zakaj je prezračevanje zaprtih prostorov nujno in za naše zdravje koristno?

Prezračevanje prostorov je nujno predvsem z vidika vnosa novega, s kisikom bogatega zraka v prostore. Svež, s kisikom obogaten zrak nam zagotavlja obstoj in energijo. Prezračen prostor je kot napolnjena baterija, ki jo koristimo, s tem pa pada delež zraka s kisikom in raste delež zraka z izdihanim ogljikovim dioksidom. Zato pade koncentracija, storilnost in posledično tudi dobiček. Sam rad povežem koncentracijo s študenti, storilnost s proizvodnimi podjetji, dobiček ali izguba pa sta posledici. Da je vsega dovolj, je potrebno telo vseskozi oskrbovati s kisikom, to pa dosežemo s prezračevanjem. Nekoč smo to počeli z odpiranjem oken, danes pa smo veliko bolj osveščeni o nevarnostih, ki nas obkrožajo. Na primer ePM2,5 in ePM10 trdi delci, ogljikov dioksid, radon in razne organske spojine, vezane na kemijski element ogljik. Predvsem iz tal pronicajoč radon je zanimiv, in svet še ni dovolj seznanjen z njegovo nevarnostjo. Po raziskavi WHO je na področju ZDA odgovoren za več smrti kot vinjeni vozniki. Posledica je logična. Oskrba prostorov s kisikom brez vdora zunanjih nevarnosti. Naj dodam še odgovor tistim, ki na to porečejo, da postajamo mehkužni. Odgovarjam, da se je povprečna življenjska doba v zadnjih desetletjih ali stoletjih dvignila ravno zaradi takšnih idej in izumov.

Kot strokovnjak, ki v podjetju vodi oddelek za razvoj prezračevalnih naprav nam svetujte, kakšno prezračevanje priporočate in zakaj.

Načinov prezračevanja je sicer kar nekaj, ampak menim, da se je z možnostjo uporabe modernih tehnologij in svetovnih izumov, ob enostavnem prezračevanju pojavila tudi možnost prezračevanja brez večje izgube toplotne energije v prostoru oziroma tako imenovano prezračevanje z rekuperacijo. Rezultat je ohranjanje notranje toplote v prostoru z vnosom svežega zraka. Sicer je prisotna manjša izguba toplote v višini med 5 -15 odstotkov, ampak je to še vedno veliko boljše kot ohlajanje prostora pri odprtem oknu na enako časovno obdobje, še posebej pozimi, ko smo ponovno pri diskusiji vdora kancerogenih ePM10 in ePM2,5 delcev skozi odprta okna. Seveda je za učinkovito delovanje takšnih naprav pomembno, da je njihovo delovanje prisilno, kar pomeni, da za učinkovito delovanje potrebujejo notranje ventilatorje, hkrati pa morajo biti prilagodljive in hitro namestljive po principu plug&play. Z eno besedo jim rečemo lokalne prezračevalne naprave.

Na tržišču obstaja vrsta prezračevalnih naprav. Zakaj priporočate prav dvocevne naprave? Kakšno korist ima uporabnik, ki se odloči za takšno napravo?

Razlog je v samem delovanju naprave in seveda prednostih, ki jih s tem prinaša. Ena od teh sta ločena prekata za vhodni in izhodni zrak. Tako se med seboj ne onesnažujeta, v prenosniku toplote pa se zagotovi prenos le te. Filter, ki ga takšna naprava uporablja, je lahko veliko bolj namenski in zadrži visok delež ePM2,5 delcev, ki so ljudem nevarni, saj dosežejo tudi pljučne predele. Obenem je takšna naprava sicer malo večja, vendar so na ta račun vgrajeni tudi boljši prenosniki, ki pa so seveda ključni za energijsko učinkovitost. Prav tako imamo v napravi z dvosmernim »prometom« več možnosti za različne protokole delovanja naprave, namreč krmiljena je z dvema ventilatorjema, dvojnim setom senzorjev in dvema filtroma. Potrebno je poudariti, da s sočasnim vpihavanjem čistega zraka v prostor in sesanjem umazanega zraka, v prostoru ne ustvarjamo podtlaka ali nadtlaka in je zato naprava kot takšna primerna za uporabo skupaj s kaminom. V določenih primerih naprave sicer odsvetujem ali celo prepovedujem, na primer pri načinu, da bi se zrak iz prostora samo odvajal. Največja prednost dvosmernih naprav pa je seveda zmožnost pretoka večjih količin zraka na merjeno uro. To je danes ključnega pomena pri sanacijah in novogradnjah, kjer je trend čim bolj odprtih prostorov in posledično s tem povečane površine bivalnih prostorov.

Kaj bi poudarili in svetovali kupcu, preden se odloči za nakup prezračevalne naprave?

Predvsem bi v ljudeh rad zbudil zavedanje o pomembnosti prezračevanja. Dva enostavna primera. Zamislite si avto brez prezračevanja. Vaša dnevna soba je trenutno ravno to. Ko pa to zavedanje o zdravem in energijsko učinkovitem prezračevanju pripelje do večih vprašanj, svetujem sledeče: Za namestitev potrebujete zunanjo steno, na katero bo prišel manjši gradbeni poseg v smislu ene ali dveh manjših lukenj. Lokacija je lahko skoraj kjerkoli, samo da namestitev ne ovira kakšnih drugih elektro ali strojnih inštalacij. Obstaja sicer nekaj specifičnih omejitev, ampak to strokovnjaki na ogledu ocenijo na svojem obrazcu. Splošno predlagam naprave z višjimi pretoki na merjeno uro za normalno stanovanjsko okolje, to je nekje med 30 m3/h do 60 m3/h. Ko kupujete, se zavedajte, da je bolje, da naprava deluje v spodnjem ali srednjem območju delovanja in ne ves čas na maksimalnem. Pomembno je tudi enostavno menjavanje filtrov, enostavno zunanje čiščenje in seveda podpora servisa in garancija.

V tujini je ozaveščenost o pomenu prezračevalnih naprav že prisotna. Se bo zaradi onesnaženosti zraka ta trend počasi povečeval tudi pri nas?

Menim, da se bo. Ideja o kombinaciji komforta in zdravja je že dalj časa prisotna, skupaj z energijskim prihrankom pa postaja del razmišljanja novega sveta, kjer na vsakem koraku želimo izboljšati svoj obstoj. Šest glavnih evropskih držav je že sprejelo direktivo o nujnosti prezračevalnih enot pri vsaki sanaciji ali novogradnji, tako da je potrebno razumeti, da celoten cirkus okoli prezračevanja ni muha enodnevnica, ampak je nekaj, kar raste, se razvija in nam skuša pomagati na državnem in svetovnem nivoju.

Besedilo in vprašanja: Nina R. Koželj in Jasmina Brčina

Svež zrak pomembno izboljša tudi našo delovno storilnost in preprečuje utrujenost zaradi pomanjkanja kisika. Kaj pa če je tudi v zunanjem okolju svež zrak onesnažen s trdnimi mikrodelci, ki so posledica izgorevanja škodljivih snovi v okolju, kot so na primer izpuhi iz tovarn ali gost cestni promet? Kako ravnati prav?

Kljub temu, da so mrzli meseci že skoraj za nami, vsak uporabnik toplotne energije razmišlja o tem, kako energijo prihraniti in je ne izgubljati po nepotrebnem, na primer s pretiranim zračenjem ali uhajanjem toplote skozi slabo izolirane stene ali slabo zatesnjena okna. 
O tem, kako prihraniti energijo in kljub temu učinkovito prezračevati in dovajati v zaprte prostore kakovosten zrak, smo povprašali dva strokovnjaka s področja razvoja prezračevalnih naprav. Pogovarjali smo se z dr. Petrom Novakom, nekdanjim profesorjem na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je pri nas znan kot pionir pri uporabi sončne energije in z diplomiranim inženirjem Rokom Lahom, ki ima bogate izkušnje na področju prezračevalnih naprav.

Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. inž. str. 
Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. inž. str.

Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. inž. str.

je doktor znanosti, nekdanji profesor in dekan na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, sedaj upokojen, ustanovitelj in zaslužni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Novem mestu, a še vedno aktiven na pedagoškem in strokovnem področju. Slovenski javnosti je znan kot soustanovitelj in častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo in Slovenskega društva za gretje, hlajenje in klimatizacijo – SITHOK-a. Je prejemnik nagrade za življenjsko delo Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Več kot dvanajst let je bil član Sveta za varstvo okolja pri DZ RS, kot tudi predsednik komisije za klimatizacijo in član znanstvenega sveta Mednarodnega inštituta za hlajenje IIR, sedaj častni član. Bil je podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje in podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA. Sedaj je njen častni član, kot tudi zaslužni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE. Podjetju MIK Celje, kot zunanji strokovnjak, pomaga pri razvoju prezračevalnih naprav MIKrovent. Poleg področja varčevanja z energijo deluje tudi na področju razvoja sonaravnega energijskega sistema z obnovljivimi viri energije.

 

Dr. Novak, kako v poplavi medsebojno podobnih izdelkov, najti najbolj primernega, ki bo res ustrezal definiciji zdravega prezračevanja ter doprinesel nizkoenergetski hiši?

Najbolj primeren izdelek je vedno povezan z željami in predstavami kupca in njegovi strokovni obveščenosti. Najbolj primeren izdelek za prezračevanje stavbe mora zadostiti osnovni zahtevi: da dovaja v prostor primerno količino zunanjega, »svežega«, dobro očiščenega in primerno predgretega zraka. Veliko je na trgu proizvodov, ki so med seboj zelo podobni, toda ko preverjamo podrobnosti, so med njimi velike razlike. Zato je zelo pomembno, da je kupec dobro seznanjen z obratovalnimi lastnostmi naprave, njenim vplivom na okolje in potrebnim vzdrževanjem. Cilj osveščenega proizvajalca mora biti, da kupec kupi le eno napravo za njegov celoten življenjski krog. Šele njegovi potomci, otroci, si bodo po potrebi kupili novega. S tem bomo zmanjšali negativne vplive potrošniške družbe na okolje.

Kaj je izziv pri razvoju prezračevalnih naprav? Kako ponudniki nasploh rešujejo ta izziv in ali je takšen način pravilen?

Pri razvoju lokalnih prezračevalnih naprav je veliko izzivov. Upoštevati je potrebno Direktivo o okoljskem projektiranju, Direktivo o energijski učinkovitosti, programe o krožnem gospodarstvu in seveda s tem povezanih na desetine ISO in EN standardov.

Direktiva o okoljskem projektiranju proizvodov zahteva uporabo materialov, ki se dajo ponovno uporabiti ali predelati. Zahteva dolgo življenjsko dobo in nizke stroške vzdrževanja. Energijska učinkovitost je tesno povezana s sistemi za vračanje toplote in čiščenjem zraka, ki prihaja v prostor. Poleg tega so naprave zelo kompaktne, da jih lahko nemoteče namestimo v prostor. Kako to medsebojno vpliva? Za delovanje sodobne dvosmerne prezračevalne naprave potrebujemo dva neodvisno delujoča ventilatorja. Njihova moč (poraba elektrike) pa je odvisna velikosti naprave in s tem hitrosti zraka v njej, od uporov v prenosniku toplote za vračanje toplote in kakovosti filtrov. Kakovostni filtri imajo zelo velik zračni upor in prestrezajo vsaj 50 odstotkov delcev manjših od 2,5 mikrometra ter
97 odstotkov večjih od 2,5 mikrometra, vse do 10 mikrometrov in več. Vse te upore morajo premagovati ventilatorji. Večji kot je upor, bolj šumni so ventilatorji. Pri zelo kompaktnih napravah, kjer iščemo optimum med hitrostjo v napravi in šumnostjo ventilatorjev je vedno potrebno izbrati srednjo pot. Brez dvoma pa pomeni zmanjšanje šumnosti naprave eno najbolj zahtevnih nalog pri snovanju in tehnični izvedbi. Treba je povedati da brezšumnih naprav ni. Standardi (prEN 13142:2017) predpisujejo največjo dovoljeno šumnost naprave odvisno od razreda, v katerega se naprava uvršča od < 30 dB(A) za 1. razred do 54 dB(A) za 5. razred naprave. Nizko šumnost pri večjih pretokih zraka in dobrih filtrih lahko dosežemo le z manjšanjem uporov, to pa pomeni večjo napravo.

Kakšen je po vašem mnenju trend prihodnosti razvoja prezračevalnih naprav?

Smeri razvoja lokalnih prezračevalnih naprav je težko napovedovati, saj prihajajo novi materiali, nove tehnologije, robotizacija proizvodnje in neomejene možnosti informacijske tehnologije. Bodoče lokalne prezračevalne naprave bodo kompaktne, iz 100 odstotkov ponovno uporabnih materialov, z dinamičnim dušenjem zvoka, s senzorji, ki bodo omogočali celovit pregled nad dogajanjem v prezračevanem prostoru (klima v prostoru in zunaj, nadzor nad filtracijo zunanjega zraka, nad onesnaževali v prostoru, nad gibanjem v prostoru (video nadzor in varnostna opozorila, upravljanje preko oblaka z mobilno napravo) in seveda s praktično neomejeno življenjsko dobo, usklajeno z življenjsko dobo stavbe.

Mikrovent Home 30 se s svojo kompaktnostjo, uporabo kakovostnih materialov z dolgo življenjsko dobo in avtomatsko regulacijo s senzorji že približuje tej idealni rešitvi. Ostali naši modeli bodo temu hitro sledili.

Kakšen vpliv imajo regulative na razvoj naprav in trga prezračevalnih naprav? Ali so regulative za področje prezračevanja napisane preveč ohlapno, oziroma gredo res z roko v roki z Okoljsko strategijo EU?

Zgoraj naštete direktive, uredbe, navodila EU in EN in ISO standardi, ki se sprejemajo ali pa so že sprejeti, v veliki meri vplivajo na kakovost izdelkov in na njihov nadaljni razvoj. Predpisi so zelo zahtevni in gredo na roke uporabnikom, saj morajo naprave izpolnjevati številne zahteve, ki smo jih že navedli. V Sloveniji je nad 670.000 sob, ki jih je potrebno prezračevati (SU RS; 2015). Zamenjava oken z energijsko bolj učinkovitimi do leta 2030 je skoraj gotovo dejstvo, saj bomo morali do tega leta zmanjšati rabo končne energije za 20 odstotkov. Nova okna pa so po novih standardih zelo tesna. Zato je vgradnja lokalnih (v izjemnih primerih in pri novih gradnjah tudi centralnih) prezračevalnih naprav nujnost. Načela krožnega gospodarstva zahtevajo dolgo življenjsko dobo in visoko gospodarnost naprav. Trg je zato zelo velik, in če grobo računamo, da bo v naslednjih 12 letih potrebno vgraditi v vsako drugo sobo lokalno prezračevalno napravo, pomeni to letno skoraj 30.000 lokalnih naprav.

Če k temu dodamo še poslovne prostore, šole, vrtce, kjer imamo nad 250.000 pravnih subjektov, ki imajo vsaj en poslovni prostor, potem je ta trg še toliko večji.

Prepričani smo, da je proizvodnja lokalnih prezračevalnih naprav pomembna za zagotavljanje visoke kakovosti življenja prebivalstva, učinkovito rabo energije in pozitivnega vpliva na zdravje in delovno sposobnost nas vseh.

Rok Lah
Rok Lah

Rok Lah

je znotraj svoje desetletne kariere pri podjetju Gorenje bil del vodstvenega tima pri postavljanju in optimizaciji dveh velikoserijskih proizvodenj. Ogromno znanja je pridobil tudi pri kooperaciji z japonskim proizvajalcem bele tehnike Panasonic, s katerim je sodeloval na strokovno-tehničnem področju. V podjetju MIK Celje je vodja oddelka, ki razvija najsodobnejše prezračevalne naprave – MIKrovent®.

 

 

Zakaj je prezračevanje zaprtih prostorov nujno in za naše zdravje koristno?

Prezračevanje prostorov je nujno predvsem z vidika vnosa novega, s kisikom bogatega zraka v prostore. Svež, s kisikom obogaten zrak nam zagotavlja obstoj in energijo. Prezračen prostor je kot napolnjena baterija, ki jo koristimo, s tem pa pada delež zraka s kisikom in raste delež zraka z izdihanim ogljikovim dioksidom. Zato pade koncentracija, storilnost in posledično tudi dobiček. Sam rad povežem koncentracijo s študenti, storilnost s proizvodnimi podjetji, dobiček ali izguba pa sta posledici. Da je vsega dovolj, je potrebno telo vseskozi oskrbovati s kisikom, to pa dosežemo s prezračevanjem. Nekoč smo to počeli z odpiranjem oken, danes pa smo veliko bolj osveščeni o nevarnostih, ki nas obkrožajo. Na primer ePM2,5 in ePM10 trdi delci, ogljikov dioksid, radon in razne organske spojine, vezane na kemijski element ogljik. Predvsem iz tal pronicajoč radon je zanimiv, in svet še ni dovolj seznanjen z njegovo nevarnostjo. Po raziskavi WHO je na področju ZDA odgovoren za več smrti kot vinjeni vozniki. Posledica je logična. Oskrba prostorov s kisikom brez vdora zunanjih nevarnosti. Naj dodam še odgovor tistim, ki na to porečejo, da postajamo mehkužni. Odgovarjam, da se je povprečna življenjska doba v zadnjih desetletjih ali stoletjih dvignila ravno zaradi takšnih idej in izumov.

Kot strokovnjak, ki v podjetju vodi oddelek za razvoj prezračevalnih naprav nam svetujte, kakšno prezračevanje priporočate in zakaj.

Načinov prezračevanja je sicer kar nekaj, ampak menim, da se je z možnostjo uporabe modernih tehnologij in svetovnih izumov, ob enostavnem prezračevanju pojavila tudi možnost prezračevanja brez večje izgube toplotne energije v prostoru oziroma tako imenovano prezračevanje z rekuperacijo. Rezultat je ohranjanje notranje toplote v prostoru z vnosom svežega zraka. Sicer je prisotna manjša izguba toplote v višini med 5 -15 odstotkov, ampak je to še vedno veliko boljše kot ohlajanje prostora pri odprtem oknu na enako časovno obdobje, še posebej pozimi, ko smo ponovno pri diskusiji vdora kancerogenih ePM10 in ePM2,5 delcev skozi odprta okna. Seveda je za učinkovito delovanje takšnih naprav pomembno, da je njihovo delovanje prisilno, kar pomeni, da za učinkovito delovanje potrebujejo notranje ventilatorje, hkrati pa morajo biti prilagodljive in hitro namestljive po principu plug&play. Z eno besedo jim rečemo lokalne prezračevalne naprave.

Na tržišču obstaja vrsta prezračevalnih naprav. Zakaj priporočate prav dvocevne naprave? Kakšno korist ima uporabnik, ki se odloči za takšno napravo?

Razlog je v samem delovanju naprave in seveda prednostih, ki jih s tem prinaša. Ena od teh sta ločena prekata za vhodni in izhodni zrak. Tako se med seboj ne onesnažujeta, v prenosniku toplote pa se zagotovi prenos le te. Filter, ki ga takšna naprava uporablja, je lahko veliko bolj namenski in zadrži visok delež ePM2,5 delcev, ki so ljudem nevarni, saj dosežejo tudi pljučne predele. Obenem je takšna naprava sicer malo večja, vendar so na ta račun vgrajeni tudi boljši prenosniki, ki pa so seveda ključni za energijsko učinkovitost. Prav tako imamo v napravi z dvosmernim »prometom« več možnosti za različne protokole delovanja naprave, namreč krmiljena je z dvema ventilatorjema, dvojnim setom senzorjev in dvema filtroma. Potrebno je poudariti, da s sočasnim vpihavanjem čistega zraka v prostor in sesanjem umazanega zraka, v prostoru ne ustvarjamo podtlaka ali nadtlaka in je zato naprava kot takšna primerna za uporabo skupaj s kaminom. V določenih primerih naprave sicer odsvetujem ali celo prepovedujem, na primer pri načinu, da bi se zrak iz prostora samo odvajal. Največja prednost dvosmernih naprav pa je seveda zmožnost pretoka večjih količin zraka na merjeno uro. To je danes ključnega pomena pri sanacijah in novogradnjah, kjer je trend čim bolj odprtih prostorov in posledično s tem povečane površine bivalnih prostorov.

Kaj bi poudarili in svetovali kupcu, preden se odloči za nakup prezračevalne naprave?

Predvsem bi v ljudeh rad zbudil zavedanje o pomembnosti prezračevanja. Dva enostavna primera. Zamislite si avto brez prezračevanja. Vaša dnevna soba je trenutno ravno to. Ko pa to zavedanje o zdravem in energijsko učinkovitem prezračevanju pripelje do večih vprašanj, svetujem sledeče: Za namestitev potrebujete zunanjo steno, na katero bo prišel manjši gradbeni poseg v smislu ene ali dveh manjših lukenj. Lokacija je lahko skoraj kjerkoli, samo da namestitev ne ovira kakšnih drugih elektro ali strojnih inštalacij. Obstaja sicer nekaj specifičnih omejitev, ampak to strokovnjaki na ogledu ocenijo na svojem obrazcu. Splošno predlagam naprave z višjimi pretoki na merjeno uro za normalno stanovanjsko okolje, to je nekje med 30 m3/h do 60 m3/h. Ko kupujete, se zavedajte, da je bolje, da naprava deluje v spodnjem ali srednjem območju delovanja in ne ves čas na maksimalnem. Pomembno je tudi enostavno menjavanje filtrov, enostavno zunanje čiščenje in seveda podpora servisa in garancija.

V tujini je ozaveščenost o pomenu prezračevalnih naprav že prisotna. Se bo zaradi onesnaženosti zraka ta trend počasi povečeval tudi pri nas?

Menim, da se bo. Ideja o kombinaciji komforta in zdravja je že dalj časa prisotna, skupaj z energijskim prihrankom pa postaja del razmišljanja novega sveta, kjer na vsakem koraku želimo izboljšati svoj obstoj. Šest glavnih evropskih držav je že sprejelo direktivo o nujnosti prezračevalnih enot pri vsaki sanaciji ali novogradnji, tako da je potrebno razumeti, da celoten cirkus okoli prezračevanja ni muha enodnevnica, ampak je nekaj, kar raste, se razvija in nam skuša pomagati na državnem in svetovnem nivoju.